kred-mayo-2017

community manager pontevedra - ricardo otero